Logocheque ( V5 ) Professional For Lan Edition

ระบบการเงินที่ว่ายากจะหมดไป
 • พิมพ์เช็คสั่งจ่ายได้ง่ายและรวดเร็ว
 • พิมพ์ LOGO หรือ เครื่องหมายการค้า 4 สี และ ขาวดำ ได้สวยงาม
 • เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งภาพสักษณ์โดดเด่น
 • มีระบบฐานข้อมูลของลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อน
 • การพิมพ์จำนวนเงินด้วยตัวเลข ตัวอักษรจะปรากฏอัตโนมัติ และ ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์
 • มีระบบการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า
 • การลง วันที่ / เดือน / พ.ศ. / Acc Payee Only / or bearer เลือกได้ทันที
 • เพิ่มหรือลดธนาคารตามที่ใช้งานทั้งธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
 • กำหนดสกุลเงินในแต่ละประเทศพร้อมสัญลักษณ์ได้อัตโนมัติ
 • ป้องกันการโกงได้อย่างเด็ดขาดเพราะมี User Name & Password
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows
 • มีรายงานในแต่ละบัญชี / แต่ละธนาคาร
 • สามารถ Up Grade ผ่าน Internet ได้ทั่วโลก
 • สามารถพิมพ์เช็คได้หลายภาษา
 • สามารถดูได้ว่าใครแก้ไขเช็คครั้งล่าสุดได้
 • ออกรายงานการเงินได้
 • ระบบการตรวจสอบและยืนยัน / ระบบ Cash Flow ในบัญชี
 • รองรับการพิมพ์ต้นขั้วเช็ค ปรับตำแหน่งได้
 • สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ Lanได้

for Windows

Upgraders: ไม่ถ่ายโอนข้อมูลจากรุ่นก่อนหน้าของ Logocheque

18400 บาท

จัดส่งฟรี


พิมพ์ตัวเลข และ ตัวหนังสืออัตโนมัติ

เพียงพิมพ์จำนวนตัวเลข ตังหนังสือจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มักจะมีความผิดพลาด สามารถรองรับได้ทั้ง ภาษาไทย และ อังกฤษ