ตลับหมึกอิงค์เจ็ท PG-810 + CL-811 Canon

ระบบการเงินที่ว่ายากจะหมดไป
  • หมึกสีดำ + หมึก 3 สี
  • ใช้กับพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท แคนนอน MP237/ip2770/MX347/MX357/MX328/MP287/MP497/MP366/MX416/MX426/MP245/MP486/MX338/MP496/MP258
  • ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 สีดำพริ้นเอกสารได้ 350 หน้า สี 300 หน้า

for Printer

Upgraders: ไม่ถ่ายโอนข้อมูลจากรุ่นก่อนหน้าของ Logocheque

1990 บาท

จัดส่งฟรี


พิมพ์ตัวเลข และ ตัวหนังสืออัตโนมัติ

เพียงพิมพ์จำนวนตัวเลข ตังหนังสือจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มักจะมีความผิดพลาด สามารถรองรับได้ทั้ง ภาษาไทย และ อังกฤษ