คุณสมบัติโปรแกรม

วันที่โพส 01-12-2014 14:11:47


คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้

• พิมพ์เช็คสั่งจ่ายได้ง่ายและรวดเร็ว
• พิมพ์โลโก้หรือเครื่องหมายการค้า 4 สี และขาวดำได้สวยงาม
• เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งภาพลักษณ์โดดเด่น
• มีระบบฐานข้อมูลของลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อน
• พิมพ์จำนวนเงินด้วยตัวเลข ตัวอักษรจะปรากฏอัตโนมัติ
• สามารถเลือกภาษาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
• มีระบบการวงแผนการเงินล่วงหน้า
• การลง วันที่ / เดือน / พ.ศ. / Acc Payee Only / Order เลือกได้ทันที
• สามารถเลือกธนาคารตามที่ใช้จริงได้ทั้งธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
• มีการกำหนดสกุลเงินในแต่ละประเทศได้อัตโนมัติ
• ป้องกันการโกงได้อย่างเด็ดขาด เพราะมี Username และ Password
• ระบบตรวจสอบและยืนยัน / ระบบ Cash Flow ในบัญชี
• สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows
• มีรายงานในแต่ละบัญชี / แต่ละธนาคาร
• ประหยัดเวลาในการทำงาน รับประกันความถูกต้อง
• แปลงฐานข้อมูล จาก X-Base เข้าสู่ Software
• พัฒนาบน Windows 7 Windows 8
• สามารถ Upgrade ผ่าน Internet ได้ทั่วโลก
New!! สามารถพิมพ์ต้นขั้วเช็คได้ 
New!! สามารถส่งออกรายงานการเงิน เป็น excel html text ได้
New!! สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้แก่ userได้  
New!! มีระบบสำรองข้อมูล
New!! สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ Lanได้