ตัวอย่างรายงาน

วันที่โพส 12-12-2014 17:00:11


ตัวอย่างรายงานใน โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้

รายงานข้อมูลเช็ค
     • เลือกทุกธนาคารได้ทุกธนาคาร
     • เลือกช่วงวันเดือนปีได้
     • เลือกสถานะเช็คทุกสถานะได้
     • เลือกสถานะการ Approve ได้

รายงานชื่อผู้สั่งจ่าย
     • เลือกชื่อผู้สั่งจ่าย

รายงานการบันทึกช่วยจำหรือกลุ่มรายการที่กำหนดขึ้นมา
     • เลือกรายการหัวข้อบันทึกช่วยจำ
     • เลือกสถานะเช็คทุกสถานะได้
     • เลือกสถานะการ Approve ได้

รายงานการบันทึกรายรับ
     • เลือกทุกธนาคารได้ทุกธนาคาร
     • เลือกช่วงวันเดือนปี / หรือทุกวันได้

รายงาน Balance Sheet
     • เลือกทุกธนาคารได้ทุกธนาคาร
     • กำหนดจำนวนเงินเริ่มต้นคงเหลือในบัญชีขณะนั้น (Starting Balance)้

Export รายงาน
     • Text File เพื่อนำไปใช้กับ Application อื่น
     • HTML File เพื่อนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์้
     • Excel File นำไปใช้ได้ทันทีกับ MS Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 95 ขึ้นไป