โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้

วันที่โพส 01-12-2014 14:11:47


โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ [ Cheque and Logo Printing Program ]
         โปรแกรม พิมพ์เช็ค และโลโก้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สำหรับงานพิมพ์การสั่งจ่ายเช็ค ธนาคาร ช่วยลดปัญหาการผิดพลาดของการเขียนเช็ค อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการเขียนเช็ค ด้วย และที่สำคัญ ท่านสามารถพิมพ์โลโก้ลงบนเช็คได้ด้วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อม ทั้งภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ดูสวยงามเป็นระเบียบ โปรแกรมอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเชื่อมโยง กับระบบ อื่นให้ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจน จัดทำรายงาน สรุป ข้อมูล ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนสามารถใช้งานกับ เครื่องพิมพ์ ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows สามารถเลือกภาษาไทยทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีระบบป้องกันการโกงได้อย่างเด็ดขาดเพราะมี Username และ Password

 


ทำไมต้องใช้โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สั่งจ่ายได้ง่ายและรวดเร็ว พิมพ์โลโก้ หรือ เครื่องหมายการค้า 4 สี และขาวดำ ได้อย่างสวยงาม
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งภาพลักษณ์โดดเด่น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค มีระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการบริหาร
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค ลดความผิดพลาดระหว่างตัวเลขและตัวอักษรบนเช็ค ซึ่งมีประมาณ 3.9 % ของระบบ ธนาคารไทย
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถแก้ปัญหางานที่ซ้ำซ้อนของโปรแกรม โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลผู้สั่งจ่ายซ้ำ สามารถเลือก ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถดูรายงานการจ่ายเช็คได้หลายรูปแบบ เช่น รายงานตามบริษัท ที่สั่งจ่าย, รายงาน การสั่งจ่ายตามช่วงวันที่, รายงานแยกค่าใช้จ่ายเฉพารายการ เป็นต้น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถโฆษณาเครื่องหมายการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็คมีระบบอัตโนมัติของการพิมพ์จำนวนตัวเลข และตัวอักษรจะปรากฏอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์ ตัวอักษรทั้ง ไทย/อังกฤษ
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถพิมพ์เครื่องหมายการค้าปรากฏบนเช็ค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถประหยัดเวลา ประหยัดบุคลากร เพราะใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถทำให้ท่านวางแผนทางการเงินไว้ล่างหน้า
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค มีระบบ Login User Name & Password สามารถป้องกันการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน