สกุลเงิน

วันที่โพส 23-01-2015 08:21:03


ตัวอย่างสกุลเงินที่ใช้ได้ในโปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้ พร้อมรองรับทุกสกุลเงิน

 
 baht-Bht-or-Bt (บาทประเทศไทย)                   peso-dashed-P (เปโซ (ฟิลิปปินส์))
 
 dollar-$ (ดอลลาร์สหรัฐ)                                 pound (United Kingdom )

 dollar-A$ (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)                        ringgit-RM (ริงกิตมาเลเซีย)

 dollar-Can$ (ดอลลาร์แคนาดา)                         rupee-Rs (รูปีอินเดีย)

 dollar-HK$ (ดอลลาร์ฮ่องกง)                            rupiah-Rp (รูเปียห์ (อินโดนีเซีย))

 dollar-S$ (ดอลลาร์สิงคโปร์)                            won-W (วอน เกาหลีใต้)

 yen-Y (เยน (ญี่ปุ่น))                                                     new-lira-YTL (ลีราใหม่ตุรกี)

 yuan-renminbi-Y (เหรินหมินปี้ จีน) 

 euro-& euro (ออสเตรีย เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย และ สเปน)