แรงบันดาลใจในการสร้าง Software

วันที่โพส 18-02-2015 07:14:22

         บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด ได้รับเช็คจาก ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 จ่ายค่าตู้สาขาโทรศัพท์ บนเช็คมีโลโก้ของ Coca Cola ด้านบนเช็คธนาคารเมื่อได้รับเช็คจึงเกิด เป็นที่มาของแนวความคิดในการคิดค้นซอฟต์แวร์ชิ้นนี้โดยจากวันนั้นถึงวันนี้ Coca Cola ก็ยังเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของโลกมีมูลค่าของโลโก้เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ถึง 3 ล้านล้านบาท มากกว่าโรงงานและทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท ทั่วโลกรวมกันเสียอีก ...ดังขนาดนั้นแล้ว ยังต้องโฆษณาบนเช็คอีกหรือ ? เพราะเหตุนี้เอง...ที่ทำให้เข้าใจได้ถึงคุณค่าของโลโก้ ในการทำธุรกิจ เครื่องหมายการค้า หรือ (LOGO) คือ ตัวแทนขององค์กร/บริษัท มีความสำคัญใน การขับเคลื่อนธุรกิจ ถ้าแบรนด์ได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือผู้บริโภคจะช่วยให้องค์กรมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง... ในอดีตหากจะสร้าง Brand ผ่านเช็ค จะต้องซื้อครั้งละ 1000 - 2000 ใบ/ครั้ง หรือเป็นบริษัท ขนาดใหญ่ธนาคารจึงจะพิมพ์โลโก้ให้ แต่วันนี้... คุณมีนวัตกรรมใหม่... คือ โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้ ช่วย ให้คุณพิมพ์ Logo บนเช็คพร้อมเครื่องมืออำนวยความสะดวกการออกเช็คได้ง่ายๆ เพียงซื้อเช็คเล่มเดียว...คุณก็ พิมพ์โลโก้พร้อมพิมพ์เช็คได้ถูกต้อง สวยงาม ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกการเงิน พวกเราภูมิใจ...ที่มีบริษัทลูกค้าบางรายจะจ่ายเช็คใบละกว่า 1000 ล้านบาทและต่อไปบริษัทขนาดใหญ่อาจจะนำเครื่องมือชิ้นนี้ไปใช้งานทรงคุณค่าที่สำคัญมากขึ้นไปอีก